Ωρα Ελλάδος τώρα

Επιλογή xώρας
  • :
  • :

Πως ορίζεται η ώρα στον κόσμο

Η κάθε χώρα του κόσμου έχει την δική της ώρα. Βεβαίως υπάρχουν χώρες που έχουν ουσιαστικά την ίδια ώρα. Αυτές οι χώρες εντάσσονται στην ίδια ζώνη ώρας.

Η ζώνη ώρας είναι μια περιοχή στη Γη που διαθέτει μια ενιαία ώρα για νομικούς, εμπορικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Διαφορετικές τοποθεσίες πάνω στη Γη πρέπει να έχουν διαφορετικούς χρόνους ρολογιού επειδή η ημέρα και νύχτα εναλλάσσονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούνται οι ζώνες ώρας έτσι ώστε οι άνθρωποι σε μια ευρεία περιοχή μπορούν να κρατήσουν την ίδια στιγμή, για την απλότητα και την ευκολία της επικοινωνίας.

Η τοπική ώρα σε 2 γειτονικές ζώνες ώρας διαφέρει κατά μία ώρα, και η μεταβολή της θέσης του ήλιου από το ένα άκρο της ζώνης στην άλλη (από ανατολικά προς δυτικά) θα είναι το πολύ 1/24 του ουρανού. Οι περισσότερες από τις 25 ναυτικές ζώνες ώρας (UTC ειδικά-11 σε ώρα UTC +11) ορίζονται μάλιστα με αυτόν τον τρόπο καθώς και οι περισσότερες από τις 40 ζώνες ώρας στην ξηρά αντισταθμίζονται από την Universal Time Coordinated. (UTC) δλδ από έναν ακέραιο αριθμό ωρών (UTC-12 σε ώρα UTC +14). Μερικές ζώνες πάντως αντισταθμίζονται από 30 ή 45 λεπτά. Ορισμένες χώρες με υψηλότερη γεωγραφικό πλάτος χρησιμοποιούν θερινή ώρα για ένα μέρος του έτους, συνήθως αλλάζοντας ρολόγια κατά μία ώρα.